Hurtigt og stabilt internet er som regel en nødvendighed, når man taler om at imødekomme de forskellige krav fra gaming og de mange online spil. Det kan dog til tider være svært at gennemskue, hvilket bredbånd der passer bedst til gaming. Derfor vil vi i denne artikel hjælpe dig til at gøre de rigtige overvejelser.

Misforståelse vedrørende hastigheden

Der er rigtig mange, som tror, at hastigheden på dit internet er det vigtigste element, når man taler om online spil og gaming generelt. Dette er dog ikke sandt, for internettets hastighed spiller faktisk ikke så stor en rolle, som folk går og tror. Hvis du kan nøjes med en lavere hastighed og ønsker en lavere pris for dit bredbånd, så kan du sammenligne forskellige tilbud på bredbånd her, hvor du kan finde det abonnement, som passer bedst til dig og dine behov.

Vidste du for eksempel, at du sagtens kan spille forskellige spil online blot med en hastighed på omkring 5 til 10 Mbit.? Denne hastighed er dog ikke optimal for at hente selve spillet, da det sandsynligvis vil tage noget tid. Når du derimod har hentet spillet og er i gang med at spille, så vil denne hastighed kunne trække de fleste online spil.

Du skal dog huske, at du selvfølgelig ikke kan spille online med hvilken som helst hastighed. Hvis forbindelsen er delt med andre, som streamer film eller lignende, så er det vigtigt at huske, at båndbredden, der er tildelt dig, også vil være mindre. Derfor anbefales det at vælge en internethastighed, som kan tåle, at der er flere brugere på internettet samtidigt. Du skal endvidere også holde øje med uploadhastigheden, hvis det er dig, som er host til et givent spil.

Stabiliteten af internettet

Hvis du ønsker et internet, som er optimeret til online spil og gaming, så kan du med meget stor fordel begynde at lægge dit fokus på stabiliteten af internet. Dette er nemlig en afgørende faktor for, at du vælger det rette bredbånd.

Som nævnt tidligere spiller hastigheden ikke en så stor rolle, som mange tror. Stabiliteten spiller en større rolle end hastigheden, hvilket skyldes, at hvis du har et meget ustabilt internet, som ofte har mange og store svingninger i hastigheden, vil forbindelsen til selve spillet formentligt være ringe. Typisk vil internet på baggrund af mobilt bredbånd være mere ustabilt end de fast bredbåndstyper herunder xDSL, COAX og fiber. Sidstnævnte vil klart kunne optimere stabiliteten, hvis du ønsker gaming-internet i noget af den højeste kvalitet, grundet stabiliteten som fiberteknologien tilbyder.

Latency (altså lag)

Der findes nærmest ikke noget mere ødelæggende for et godt spil end lag, hvilket er forsinkelser. Mere præcist er det tiden, det tager for, at du sender et signal til, at en anden modtager det. Latency bliver målt via ping – som helst skal være lav, når du spiller online

Hvis du er i tvivl, om din ping er høj eller lav, så kan du med fordel teste den via en hastighedstest, da der er nogle af disse, der også måler dette. Som huskeregel skal du have en ping på omkring 30 ms (millisekunder), hvorimod en ping på op mod 60 til 90 ms ikke er egnet til gaming.

Typen af bredbånd spiller ofte en vigtig rolle med henblik på latency, hvor fibernet igen har en fordel sammenlignet med de andre bredbåndsteknologier såsom COAX og xDSL. Hvis du dog blot holder øje med de ovenstående elementer, når du vælger bredbånd, vil du være på rette vej til at få det rette bredbånd til dine gamingbehov.